Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!


E R A S M U S +

2 0 1 8 - 2 0 2 0


 

Nemzetközi „vizeken” a Szigethalmi Szent István Általános Iskolával, avagy ha egy üzlet beindul…

Nem is gondoltunk arra, mikor elkezdtük az első ERASMUS+ projektünket, hogy ezzel milyen széles tárháza nyílt meg a lehetőségeknek. Alighogy befejeződött a 2015 őszén kezdődött projekt, már bele is vágtunk a soron következőbe.

Az első egy kétéves projekt volt, melyben kilenc ország – Olaszország, Finnország, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Németország, Horvátország és Magyarország –egy-egy iskolája vett részt, azzal a célkitűzéssel, hogy módszereket dolgozzunk ki a zene bevonására a tanulásba és a tanításba. Ezeket otthon kidolgoztuk, majd a soron következő ország iskolájában tanóra keretében bemutattuk, majd a tapasztaltakat megbeszéltük. Így tartottunk angolul fizikaórát horvát, latinórát német diákoknak, ez utóbbit ráadásul énekelve. Ez a program – természetéből adódóan – elsősorban a tanári munkára épült, ezért csak egyszer vihettünk magunkkal diákokat.Olaszország volt a projekt ötletgazdája és a koordinátora, így a főeseményre is ott került sor 2017. május 16-22. között. Minden nemzet öt-öt diákot vitt magával Tarquiniába, ahol az éppen zajló zenei fesztivál vasárnapi záróműsorában léptek fel a gyerekek egy műsorral, amit közösen készítettünk elő. Végül 2018 őszén Litvániában zárult a projekt, ahol a tapasztalatainkat beszéltük át, amit a közös munka során gyűjtöttünk. A kétéves projekt keretében a román kivételével mindegyik résztvevő iskolát meglátogattuk, és betekintést nyertünk működésükbe.

2018 januárjában egy portugál iskola irányításával indult az új projekt, amely az It’slogical, dearmath! – Ez logikus, kedves matek! – nevet viseli, és 2020. augusztus 31-éig tart. A program megírásakor az a fő cél vezérelte megalkotóit, hogy modern módszertani stratégiák megismerésével és kipróbálásával fejlesszék a tanulók matematikai és logikai gondolkozását, játékosítás segítségével érdekesebbé és eredményesebbé tegyék a tanulási folyamatot, a diákok érdeklődését felkeltsék a természettudományos tantárgyak iránt és nem utolsó sorban csökkentsék a korai iskolaelhagyást. Kooperatív technikák használatával szeretnék a tanulók egymás iránti elfogadását erősíteni. Az első nemzetközi partnertalálkozó 2018. január 15 -17. között Portugáliában zajlott, a koordinátor iskola szervezésében. A találkozón áttekintettük a projekt főbb feladatait, céljait, így megtudhattuk, hogy a partnerországok mindegyikében problémát okoz a tanulók hozzáállása a természettudományos tantárgyakhoz, ebből következően a nemzetközi mérések (PISA, TIMSS) eredményei nagy többségben az átlag alatt vannak. Részletesen megbeszéltük az első oktatási tevékenységgel kapcsolatos teendőket, ami 2018 májusában, Olaszországban került megrendezésre. Logótervező versenyt is hirdettünk, amin az iskolánk tanulójának tervezete kapta a legtöbb szavazatot, így az a projekt hivatalos logója lett. (Zárójelben jegyzem meg: az első projekt logóját is a mi tanulónk alkotta meg.) Az olaszországi oktatási tevékenységet megelőzően minden ország a saját intézményében lebonyolított egy, a partnerek által közösen összeállított matematikai és logikai feladatokból álló versenyt. A tanulóink nagyon lelkesen és kíváncsian várták ezt a megmérettetést, hiszen eddig idegen nyelvű matematika-versenyen nem volt lehetőségük részt venni. A négy legjobb eredményt elért tanuló utazott Olaszországba, ahol a partner iskolák tanulói között rendezett nemzetközi versenyen az első helyezést Sutarski Ámos, iskolánk tanulója érte el. Az öt nap alatt a gyerekek izgalmas vetélkedőkben, matematikai akadályversenyeken is számot adhattak matematikai ismereteikről, heterogén nemzetközi csoportokban, ami jó lehetőséget adott nyelvi kompetenciájuk fejlesztéséhez is. A színes programok tovább segítették a kommunikációt és a különböző országokból érkezett diákok barátkozását.

A legutolsó találkozó Litvániában volt, ahol a következő, görögországi verseny részleteit beszéltük meg. Ide szintén a helyi versenyen a legjobb négy helyezést elérő tanulót visszük magunkkal. Lesz még megmérettetés Portugáliában és nálunk is. Minden második találkozó diákok részvételével zajlik, így nemcsak nekünk, tanároknak, hanem a gyerekeknek is felejthetetlen élményt nyújt ez a projekt.

Szél László
Szigethalmi Szent István Általános Iskola

Szent István Általános Iskola Szigethalom +36-24-407608, +36-24-402861

Honlapkészítés